Concept Box

tel: 072 574 29 84

mob: 06 23 95 12 76

 
 

Het idee is om met twee zeecontainers de naastgelegen bedrijfsruimten te voorzien van een gemeenschappelijke vergaderruimte en ontspanningsgelegenheid om samen out of the box te denken: Concept Box.

De bovenste zeecontainer is verschoven, zodat aan de ene kant een overstek ontstaat en aan de andere kant een terras. De tekst ‘Concept Box’ is groot op de zijkanten aangebracht in een lettertype die bekend is van baseball jacks, back to school dus om het college-idee te benadrukken en dat het een creatieve ruimte is.

Concept Box Haven Binckhorstlaan den Haag (Harbour the Hague)

Social Media:

Facebook

Twitter

Pinterest

T: 0725742984

M: 0623951276

The idea is to provide the adjacent premises with two containers as a common meeting room and opportunity to relax together for out of the box thinking: Concept Box.

The upper container was shifted, so that an overhang is created on one side and on the other a terrace. The text "Concept Box" is big on the sides arranged in a font that is known in baseball jackets, back to school, so to emphasize the college idea and that it is a creative space.